سفارش تبلیغ
صبا
چون توانایى بیفزاید ، خواهش کم آید . [نهج البلاغه]